Excellium biedt als business application platform een breed scala aan mogelijkheden voor uw organisatie. Van kleine ontbrekende tools, apps en applicaties, tot company wide een transformatie van uw beheer van data doorheen processen, resulterend in een nieuwe organisatie brede applicatie.
Excellium is een platform dat start van de analyse van uw business processen en toelaat door snelle configuratie, de structuur doorheen uw organisatie te vatten op 1 platform met geïntegreerde processen en data. Applicaties en apps worden uitgebouwd op een platform dat stapsgewijs en toekomstgericht een bedrijfsfilosofie omzet in applicaties en apps.
Wat bestaat en goed is dient niet vervangen te worden, want met Excellium kan men netjes integreren met eender welke integreerbare oplossing door de open structuur die het platform aanhoudt.

Processen doorheen afdelingen - Workflow die past

Elke organisatie heeft zijn algemene en zijn meer bedrijfsspecifieke processen en data. Net daarom zijn heel wat organisaties verplicht te vertrekken van een bestaande oplossing die niet de lading dekt en moeten zij hun manier van werken of hun idee van reorganisatie deels los laten om een “fit” te vinden binnen iets bestaand. Zeker wanneer men wil beginnen werken met gestructureerde werkstromen.
De gebruikservaring moet echter een “fit” met de organisatie hebben om echt te spreken van een succesvolle investering. Gebruiksgemak is uiterst belangrijk om een oplossing goed te implementeren en te doen gebruiken doorheen de diverse afdelingen door alle gebruikers. 

Met de modulaire structuur en onze flexibile configuratie mogelijkheden, is op Excellium uw blauwdruk van uw manier van werken één op één te leggen over de applicatie die op Excellium voor u kan uitgewerkt worden. De verschillende elementen lopen mooi door elkaar op basis van de juiste metadata, waardoor data en de bijpassende documenten doorheen het proces en dus doorheen de werking steeds op de juiste plaats en tijdstip samen beschikbaar zijn.

Het is deze eigenschap die uw werking zal versnellen en uw rendement zal verhogen en dat is wat men moet verwachten wanneer men investeert in verandering. Maar daar waar dit, in het verleden, dure en tijdrovende projecten betroffen, kan men dit nu realiseren in een fractie van de tijd terwijl men het voordeel van maatwerk bekomen heeft en dit zonder de standaard van de software te verliezen, waardoor aanpassingen, toevoegingen , kortom alle grote en tussentijdse updates steeds mogelijk zijn wanneer u als gebruiker dit wenst.

Dus voor het juiste begrip , Excellium is geen vaste afgelijnde “te nemen of te laten” oplossing. Het is een business application platform dat ofwel vertrekt van wat bestaat en daar verder gaat op borduren, dan wel een volledige business transformatie ondersteunt die u stapsgewijs en gespreid over de tijd de mogelijkheid biedt om uw structuur en uw werking, samen met uw data, heruit te vinden en te tekenen, geheel op uw eigen tempo.

Proob, staande voor PROcessen en OBjecten, biedt u Excellium , het platform voor multiple operating systemen, onafhankelijk van database of device. Een platform met workflow, role based security, document management en nog heel wat meer configureerbare onderdelen.

Kijk ook naar onze kant en klare verticale producten die voor uw type business reeds beschikbaar zijn of kom met ons praten over uw idee dat u wil uitwerken om uw werking te verbeteren en te optimaliseren.